sabato 15 giugno 2019

Üçlük ile ilgili ne diyebiliriz?

Bir vaiz için bugün en zor günlerden birisidir. Allah’ın Üçlüğü nasıl anlatıla bilinir? Vaizlerin çoğu,  Üçlüğün anlaşılması zor bir mevzu olduğunu ileri sürüp başka bir konuda vaaz vermeyi tercih ederler. Böyle kolaya başvurmak benim hoşuma gitmez. İnancımı kısmen de olsa anlatmam gerekir.

Dolayısıyla Üçlük ile ilgili birkaç noktayı aydınlatmak isterim.

1) Tabiidir ki Üçlü tam olarak anlaşılmaz. Üçlük, Allah’ın içindeki hayattır. Allah o kadar üstümüzdedir ki bunu kavramamız anlağımızın dışındadır. İnsanların tam olarak ölçebilecekleri bir Allah, gerçek Allah değildir.

2) Üçlüğe dair birkaç anlatıma inanıyoruz. Ama o anlatımlar tam anlaşılır olmalı yoksa hiçbir söz söylememek daha iyi olur. Üçlüğü tam olarak anlamamamıza rağmen, bu konuda söylediklerimizin ifadelerini anlamamız gerekir.

3) Üçlük, kendi kendimize keşfettiğimiz bir gerçek olmadığı gibi İncil’de de bulunmuyor. O zaman Üçlü fikri nereden çıkıyor? İsa, bazı gizemli fikirler ortaya koydu: O, babası olan Allah’tan gelirken, babası olan Allah’la aynı yani birmiş. İsa, Kutsal Ruhu göndereceğini söyledi.
Bu mevzulardan birçok soru doğar: İsa’nın Babasıyla ilişkisi ne? İsa kim?  Kutsal Ruh kim? Bu hususlarda çok tartışmalardan sonra Kilisenin bulduğu cevap Üçlük ’tür. İleride bir gün, belki yetenekli bir ilahiyatçı “Üçlük ’ten” uygun bir anlatım bulacaktır. Ancak bu olana kadar Kilisenin geleneklerinden gelen sözleri kullanmamız gerekir.

4) Hristiyanlar Allah’ın hem tek hem de üçlü olduğuna inanırlar. Aynı zamanda hem bir hem üç olabilir mi? Başka bir ifadeyle, Allah’ın Oğlu, nasıl babasıyla  hem bir, hem de aynı zamanda farklı olabilir? Allah, olağan üstü, mükemmel bir şekilde bir olduğu için Üçlüktür. Aslında, tek olduğu için Allah'ın düşündüğü düşünen Allah ile aynı Allah’tır.
Ama biz, Allah’ın düşündüğünü, düşünen Allah’tan ayırıyoruz. Düşünen Allah’a “Baba” diyoruz. Allah’ın düşündüğüne ”Oğul” (yani vücut alan İsa) deriz. Baba dediğimiz düşünen Allah, Oğul dediğimiz düşünülen Allah’ın kaynağıdır. Bu yüzden biz onları ayırt edebiliyoruz. Fakat aralarında bir fark yoktur.

5) Ve Kutsal Ruh? Aziz Augustinus’a göre Kutsal Ruh, Allah’ın sevdiğidir. Seven Allah, bizzat Allah’ın sevdiği ile aynıdır. Allah’ın sevgisini paylaşabilmemiz için bize gönderildi. Sadece Allah’ın sevgisini paylaşarak, biz gerçekten Allah’ı tanıyabiliriz

Nessun commento: